Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Материали

Материали

Публикации


КонспектиТест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017

Конспект по Геоинформатика 1
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев


Конспект по МОГИ-2018/2019
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Геодезия за ТС
доц.Микренска

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев
Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Тетрадка за упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, проф. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


точност на КК
въпрос № 14

точност на КК
въпрос № 14

План за упражнение по МОГИ 2018/2019
проф. д-р инж. Васил Вълчинов


Записки CAD системи 2019
доц. Иван Кунчев

МОГИ_У8_Оптимизация_теория
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

МОГИ_У8_Оптимизация_пример
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Курсови задачи и задания

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Презентации за Auto CAD Civil 3D
За студентите от Група 2, Курс 2, 2018/2019

Правила за заверкаИзисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван КунчевДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-ЦветковаИнформация
Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИ

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операцииПрограма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина