Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Материали

Материали

Публикации


КонспектиКонспект по Геодезия за ФТС - 1 курс
проф..д-р инж. Васил Вълчинов

Тест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика
Конспект_МОГИ_2017/2018
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017


Конспект по Геоинформатика 1
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев


Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев
План за упражнения по МОГИ -2014/2015
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Тетрадка за упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, проф. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


точност на КК
въпрос № 14

точност на КК
въпрос № 14

Изисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Записки CAD Системи 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Курсови задачи и задания

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m
Презентации за Auto CAD Civil 3D
За студентите от Група 2, Курс 2, 2018/2019

Правила за заверкаДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-ЦветковаИнформация
Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИ

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции