Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Материали

Материали

ПубликацииSeasonality of Precipitation in the Danube River Lower Basin
Нина Николова, Станислав Василев , Валентина Ванкова
Технологична схема за създаване на DVP
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
USE OF SATELLITE IMAGES FOR CREATION OF DIGITAL MODELS
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
GEODESIC EDUCATION IN BULGARIA
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Automation of the planning activities in investigation planning
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Книги


Лекции по фотограметрия и ДМ II 22-24
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Обработка на данни за създаване на ЦМР
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Конспектиконспект по "Теория на сигналите" за 2008-2009
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов


Конспект по "Цифрова фотограметрия"
проф. д-р инж.Пламен Малджански

Фотограметрия и ДМ I-конспект
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Учебни материали
Лекции по инженерна фотограметрия 1-4
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по инженерна фотограметрия 9-10
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по инженерна фотограметрия 11
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Лекции по Дистанционни методи и ГИС 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Дистанционни методи и ГИС 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов
Лекции по Теория на сигналите L01-L04
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Координатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър Димитров
Лекции по Теория на сигналите L05-L08
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Теория на сигналите L09-L12
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Video-klip
T. BandrovaISAR lecture
prof. Maldzhanski

Радар със синтесиризуема апертура на антената
Радар със синтесиризуема апертура на антената(лекции)

Аналитична фотограметрия
проф.д-р.инж.Пл.Малджански


Фотограметрия и ДМ I
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Архитектурна фотограметрия(лекции)
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Курсови задачи и задания

Индикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 3/ Картни проекции

Правила за заверка
Други

Формати-проект картография
Български държавен стандарт


Master course Geomatics - project
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Dean programme 2012
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Отчет на Декана пред ОС на ГФ с допълнения
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Информация


att_16457_D
Наръчник на Дипломанта