Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Materials

Materials

Publications
STEEL STRUCTURES OF ARENA “SOFIA”
Стоманената конструкция на "Арена Армеец"
Сеизмично поведение на многоетажни стоманени рамки с дуктилни възли
Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”

Design of self-supporting dome roofs
ZDRAVKOV L. A.. T. D. Dincheva

ZDRAVKOV L. A.
Using of General Method of Standard EN 1993-1-1 to Design of Self-Supporting Cone RoofsUse of LBA-MNA methodology for determination of bearing capacity of compressed shells
Use of LBA-MNA methodology for determination of bearing capacity of compressed shells


Chapter_0
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа Глава 1

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа Глава 2 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа Глава 3 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_5_1
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава 5_II / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_6
Дисертационна работа Глава 6 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Books
Болтове и болтови съединения
корица и съдържание

: „Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)”
title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“ , edited by Ioannis Vayas

участие в книга, BG екип RECOS
Moment Resistant Conections of Steel Frames in Seismic Areas. Design and Reliability

Рамки с центрично включени модифицирани диагонали (CBF-MB)
Глава 9 от книгата "Иновативни противоземетръсни устройства и системи", под общата редакция на Йоанис ВайасConspectsКонспект по метални конструкции 2013-2014
проф. д-р инж. Стефан ЦачевKонспект, Метални конструкции, 2016
проф. Николай Рангелов

Kонспект CKMостове 2018-2019
проф. Николай Рангелов

Study materials

етажни сгради
Доц. д-р инж. Стефан Цачев
Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева


Монтажни детайли
инж. Ангел АшиковТема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Тема_21
доц. д-р инж. Д. Бояджиева
Coursework ans assignmentsЗадание за курсов проект по ДКДМ
гл. ас. д-р инж. Д. Бояджиева

OthersПример - съставена греда
д-р инж. Д. Бояджиева

Презентация-1
Дървесината като стоителен материал. Добри практики.


Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Information