Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Materials

Materials

PublicationsBooksВъведение в теория на пластичността
Г. Господинов, И. Керелезова


Basic principles and application of a seismic isolation
Master thesis, Daniela Bochukova (bg)

Conspects


Конспект по TEП
доц. Тодоров

Конспект по Устойчивост на строителните конструкции
Спец. ССС (ІV курс, ІІІ поток) и СТС (ІV курс)


Конспект по Строителна механика за 2018 г.
за спец. Архитектура и Управление в строителствотоStudy materialsCoursework ans assignments


Examination rulesOthersInformation