Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Materials

Materials

PublicationsBooks


Записки по Съпротивление на материалите
Светлана Лилкова - Маркова, Димитрина КиндоваSELECTED TOPICS on Strength of Materials
Svetlana Lilkova-Markova, Dimitrina Kindova-Petrova, Angel MladenskiConspectsExam_var_1_dyn_p1
Petar Pavlov

Exam_var_1_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_var_1_dyn_p3
Petar Pavlov

Exam_var_2_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_var_3_dyn_p1
Petar Pavlov

Exam_var_3_dyn_p2
Petar Pavlov

Конспект по ТМ-I
Гл.ас. д-р инж. А. ДойчеваStudy materials
Курсови задачи по Теоретична механика за студентите от специалност Управление в строителството
гл.ас.д-р инж. Димитър Лолов, проф.д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова

Курсови задачи по Динамика
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева


Курсови задачи по Теоретична механика - I част (Кинематика и Статика)
доц. д-р инж П. Павлов, Гл. ас. д-р инж. А. Дойчева


SELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-Petrova
Coursework ans assignments

Курова задача 1
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 1
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов


Курсова задача 2
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 2
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 3
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 3
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 5
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 5
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 6
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, доц..д-р Димитър Лолов


Курсова задача 7
Курсова задача 7


Курсова задача 8
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 8
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 9
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 9
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 10
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, доц..д-р Димитър Лолов
Курсова задача 12
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Курсова задача 12
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

Помощни таблици по съпротивление на материалите
доц. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. Димитър Лолов

помощни таблици по Съпротивление на Материалите
проф.д-р. Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

BOOK OF COURSE WORKS ON STRENGTH OF MATERIALS
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

COURSEWORK ASSIGNMENTS
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 1
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 1
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 2
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 2
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 3
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 3
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 5
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 5
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 6
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 6
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov


courcework 8
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 8
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 9
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 10
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 11
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 10
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 11
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

courcework 12
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 12
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Strenght of Materials Tables
Prof.Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov
Examination rules


OthersInformation


курс по AutoCAD - представяне
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

курс по AutoCAD - програма
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева