Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Materials

Materials

PublicationsBooks
Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)Земна механика
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров


Ръководство по геотехника, разръботено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


Conspects


Study materialsRocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tektonics
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes. Seismicity
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Coursework ans assignments


OthersInformation


Конкурс за професор - Научен съвет
Проф. д-р инж. Трифон Германов

Конкурс за професор - внедряване
Проф. д-р инж. Трифон Германов


Лекцията по ССМ, 19.04.2018
Информация и местоположение за провеждане на лекцията