Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Railway Construction / Materials

Materials

BooksРазвитие на вагонния парк
Проф. д-р инж. Йордан Тасев


Conspects

Пътища и железници
доц. С. Тодоров, доц. Яг. ТодороваЖелезопътно строителство
доц. д-р инж. Здравка ДенчеваStudy materials
Типови напречни профили
инж.Владимир Попов

ГФК-Железопътно Строителство
гл. ас. инж. Владимир Попов


Coursework ans assignments
Горно строене - Задача №1
гл.ас.инж.В.Попов

Горно строене - Профили на релси
гл. ас. инж. Владимир ПоповОбщ курс по ЖС - График за ССС
График за корекции и обясненияОбщ курс по ЖС - Задания ССС (011-020)
Карти с хоризонтали и показани начална и крайна гара в дигитален формат - групирани по 10

Общ курс по ЖС - Задания ССС (021-030)
Карти с хоризонтали и показани начална и крайна гара в дигитален формат - групирани по 10

Общ курс по ЖС - Задания ССС (031-040)
Карти с хоризонтали и показани начална и крайна гара в дигитален формат - групирани по 10

Examination rules


Others

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2013г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов


Information