Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Transport Structural Facilities / Materials

Materials

Publications


Books

Дървени мостове - лекции
проф. д-р Е.Дулевски

Дървени мостове - лекции
проф. д-р Е.Дулевски

Дървени мостове - лекции
проф. д-р Е.Дулевски


ПТС - лекции- Общо
проф. Илия Иванчев

ПТС - лекции- Общо
проф. Илия Иванчев

ПТС - лекции - Изолации
проф. Илия ИванчевПТС - лекции - Софийско метро
проф. Илия Иванчев


Въведение в строителството
Проф. д-р инж. Илия Иванчев


ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Проф. д-р инж. Илия Иванчев; д-р инж. Евелина Иванова

Мостове История и съвременност – Част I
Проф. д-р инж. Илия ИванчевОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 1
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова


Изследвания при моделиране за анализ на мостове
Автореферат на Дисертационен труд

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 2
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част II-ра
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 3
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част III-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част IV-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

Комбинирани мостове – 2015 г. – Част V-та
Проф. д-р инж. Енчо Дулевски

ConspectsStudy materials


2014 СТС6 Надлъжен разрез
д-р инж. Лазар Георгиев

2014 СТС6 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
д-р инж. Лазар Георгиев

Подземни транспортни съоръжения
Д-р инж. Евелина Иванова


примерен напречен разрез
примерен напречен разрез

Тема 6
Дъгови и рамкови носещи конструкции за мостове

Надлъжен разрез на рамков стоманен мост
Надлъжен разрез на рамков стоманен мост

Напречни разрези на рамков стоманен мост
Напречни разрези на рамков стоманен мост

2012 Напречен разрез ПС2
д-р инж. Лазар Георгиев


2012 Напречен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ПС1
д-р инж. Лазар Георгиев2012 Напречен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

2012 Надлъжен разрез ЖС4
д-р инж. Лазар Георгиев

ЖС4: проверки за умора на напречната греда
д-р инж. Лазар Димитров Георгиев

2013 СТС - Напречен разрез
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС Генерален план - 1 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев

2013 СТС - Генерален план - 2 от 2 - А2
д-р инж. Лазар Георгиев


Coursework ans assignments

Напречни сечения на 2T-греди
д-р инж.Петър Николов

Анкета за дипломни задания
Доц. д-р инж. Петър Николов


Дипломна работа №1
д-р инж.Петър Николов

Дипломна работа №2
д-р инж.Петър Николов

Others
Натоварване от вятър - kz, cw
д-р инж. Лазар Георгиев

Изчисление на пирони по БДС EN 1995-1-1
д-р инж. Лазар Георгиев

Information

Студентска практика Дунав Мост 2
гл.ас.инж.Петър Николов