Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Materials

Materials

PublicationsConspectsКонспект по Геодезия за ФТС - 1 курс
проф..д-р инж. Васил Вълчинов

Тест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика
Конспект_МОГИ_2017/2018
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Study materials


SHP_AutoCAD
I_Kunchev
План за упражнения по МОГИ -2012/2013
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, доц. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев
Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


Изисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Записки CAD Системи 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Coursework ans assignments

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаУ3-3гр-Варианти-1-11
Упражнение 3 Геодезия за АФ

gr3-var-12-22
Упражнение 3 Геодезия за АФ


Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m


Examination rulesOthers

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева


Information
Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИ

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции