Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Materials

Materials

PublicationsПубликации
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

BooksАналитично определяне на площи
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Conspects


Конспект по Инженерна геодезия за спец."ТС"
гл.ас д-р инж. Антонио Ангелов

Конспект_Хидро.doc
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Study materials

Лекции по "ИГ" за спец. "ТС"
гл.ас. д-р инж. Антонио Ангелов

Coursework ans assignmentsЗадания за упражнение N 5, специалност ССС, 1-ви курс, 1-ва група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 5, специалност ССС, 1-ви курс, 2-ра група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 5, специалност ССС, 1-ви курс, 5-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 5, специалност ССС, 1-ви курс, 6-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 7, специалност ССС, 1-ви курс, 1-ва група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 7, специалност ССС, 1-ви курс, 2-ра група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 7, специалност ССС, 1-ви курс, 5-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 7, специалност ССС, 1-ви курс, 6-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 8, специалност ССС, 1-ви курс, 1-ва група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 8, специалност ССС, 1-ви курс, 2-ра група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 8, специалност ССС, 1-ви курс, 5-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 8, специалност ССС, 1-ви курс, 6-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 9, специалност ССС, 1-ви курс, 1-ва група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 9, специалност ССС, 1-ви курс, 2-ра група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 9, специалност ССС, 1-ви курс, 5-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 9, специалност ССС, 1-ви курс, 6-та група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.Задания за упражнение N 3 и N 4, специалност ТС, 3-ти курс, 1-ва група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 3 и N 4, специалност ТС, 3-ти курс, 2-ра група, 2017 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.


Задания за упражнение N 11, специалност ССС, 1-ви курс, 3-та група, 2018 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 11, специалност ССС, 1-ви курс, 4-та група, 2018 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.

Задания за упражнение N 16, специалност ССС, 1-ви курс, 3-та група, 2018 г.
Вариантът съответства на изчислителния номер.
Others


АВТОБИОГРАФИЯ
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Автореферат
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Information