Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Photogrammetry and Cartography / Materials

Materials

PublicationsSeasonality of Precipitation in the Danube River Lower Basin
Нина Николова, Станислав Василев , Валентина Ванкова
Технологична схема за създаване на DVP
доц.д-р.инж.Пл.Малджански
USE OF SATELLITE IMAGES FOR CREATION OF DIGITAL MODELS
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

GEODESIC EDUCATION IN BULGARIA
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Automation of the planning activities in investigation planning
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Books


Лекции по фотограметрия и ДМ II 22-24
доц. д-р инж. Борислав МариновConspectsконспект по "Теория на сигналите" за 2008-2009
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов


Конспект по "Цифрова фотограметрия"
проф. д-р инж.Пламен Малджански

Фотограметрия и ДМ I-конспект
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Study materialsЛекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Лекции по Дистанционни методи и ГИС 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Дистанционни методи и ГИС 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов
Лекции по теория на сигналите 1-4
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Координатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър Димитров
Лекции по теория на сигналите L05-L08
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по теория на сигналите L09-L12
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Video-klip
T. BandrovaАналитична фотограметрия
доц.д-р.инж.Пл.Малджански


Фотограметрия и ДМ I
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Архитектурна фотограметрия(лекции)
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Coursework ans assignments

Индикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 3/ Картни проекцииExamination rules
Others

Формати-проект картография
Български държавен стандарт


Master Geomatics
Магистърска програма по Геоматика - проект / доц. Борислав Маринов

Dean programme 2012
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Отчет на Декана пред ОС на ГФ с допълнения
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Information

att_16457_D
Наръчник на Дипломанта