Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Новини

Новини

Връчване на дипломи на студенти от СФ
08.05.2018
Уважаеми колеги, церемонията по връчването на дипломите на дипломиралите се студенти към СФ през януарската сесия на 2018 г., ще се ...
Източник: Деканат на СФ
Отчетен доклад на Декана на СФ
09.01.2018, Д. Динев

Източник: проф. Рангелова
Barcelona 4th EUCEET International Conference in Civil Engineering Education
24.11.2017, D.Dinev
"4-та международна конференция за образованието по строително инженерство", Барселона IX.2018.
Нова магистърска програма "Софтуерни технологии в строителството"
08.08.2016
С развитието на информационните технологии все по-голяма част от проектантските задачи в строителството се изпълняват автоматизирано. ...
Източник: http://stc.uacg.bg
Нова магистърска програма "Енергийна ефективност в строителството"
04.08.2016
Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите ...
Източник: http://eec.uacg.bg