Начало / Факултети / / Факултетен съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

проф. д-р арх. Валери Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии