Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

Във Факултетния съвет участват:

проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Декан

доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Гичка Ангелова Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. арх. Бойко Борисов Кадинов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Иван Евгени Данов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Калин Павлов Тихолов
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Валери Петков Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра

доц. Владимир Александров Игнатов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Минчо Нетов Ненчев
Преподавател

проф. д-р арх. Пламен Димитров Нанов
Преподавател

проф. Христо Кирилов Харалампиев
Преподавател

доц. д-р арх. Георги Илиев Бояров
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Иванов Кьосев
Преподавател

доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев
Директор на център

доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова
Преподавател

доц. д-р арх. Цветан Михайлов Симеонов
Преподавател

доц. д-р арх. Виолета Колева Комитова
Преподавател

доц. д-р арх. Райна Иванова Кюприбашиева
Преподавател

доц. д-р арх. Екатерина Кръстева Сентова
Преподавател

доц. д-р арх. Александрина Ненкова Ненкова
Преподавател

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

доц. д-р Александър Василев Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

доц. Румяна Борисова Божкова
Преподавател

доц. Денко Тодоров Колев
Преподавател

доц. Генчо Драганов Накев
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Данаил Господинов Недялков
Преподавател

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

доц. д-р арх. Елена Димитрова Димитрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Иванова Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Алекси Костов Патев
Преподавател (бивш)

студенти и докторанти:

Румен Йосифов
Стефан Михайлов
Антоанета Герашева
арх. Стефан Аспарухов (докторант)