Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

Във Факултетния съвет участват:

проф. д-р арх. Асен Писарски
Декан

доц. д-р арх. Орлин Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Валери Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р арх. Иван Данов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Калин Тихолов
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра

доц. Владимир Игнатов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател

проф. д-р арх. Пламен Нанов
Преподавател

проф. Христо Харалампиев
Преподавател

доц. д-р арх. Георги Бояров
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател

доц. д-р арх. Боян Георгиев
Директор на център

доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател

доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател

доц. д-р арх. Виолета Комитова
Преподавател

доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
Преподавател

доц. д-р арх. Екатерина Сентова
Преподавател

доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Преподавател

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

доц. Денко Колев
Преподавател

доц. Генчо Накев
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков
Преподавател

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)

студенти и докторанти:

Румен Йосифов
Стефан Михайлов
Антоанета Герашева
арх. Стефан Аспарухов (докторант)