Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Фантина Рангелова Рангелова
Декан

проф. д-р инж. Николай Найденов Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков
Ректор

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Калин Петров Радлов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борислав Цветков Белев
Директор на център

проф. д-р инж. Димитър Симеонов Димитров
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Васил Николов Кърджиев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Лечев Чобанов
Преподавател

доц. д-р инж. Цветан Стефанов Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Петър Христов Христов
Преподавател

доц. д-р инж. Владимир Христов Янчев
Преподавател

доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад
Преподавател

доц. д-р инж. Александър Костадинов Таушанов
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Дилян Трендафилов Благов
Преподавател

доц. д-р инж. Александър Василев Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р арх. Стоянка М. Иванова
Преподавател

доц. д-р инж. Вътю Танев Танев
Преподавател

доц. д-р инж. Румяна Асенова Хаджиева-Захариева
Преподавател

доц. д-р инж. Любомир Ангелов Здравков
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Христова Банишка
Преподавател

доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Катя Михайлова Белева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Мариела Бориславова Милачкова
Преподавател

ас. инж. Светослав Найденов Делийски
Преподавател

проф. д-р инж. Рангел Рангелов
Преподавател (пенсиониран)