Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Декан

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Иван Марков
Ректор

проф. д-р инж. Богомил Петров
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Стоянка М. Иванова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Калин Радлов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борислав Белев
Директор на център

проф. д-р инж. Димитър Димитров
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Васил Кърджиев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател

доц. д-р инж. Цветан Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Петър Христов
Преподавател

доц. д-р инж. Владимир Янчев
Преподавател

доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Преподавател

доц. д-р инж. Александър Таушанов
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Дилян Благов
Преподавател

доц. д-р инж. Александър Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Вътю Танев
Преподавател

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
Преподавател

доц. д-р инж. Любомир Здравков
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Банишка
Преподавател

доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски
Преподавател

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Рангел Рангелов
Преподавател (починал)

ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка