Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж. Ирина Стойкова Костова
Декан

доц. д-р инж. Весела Евгениева Захариева
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Петър Иванов Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Виктор Добрев Ташев
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Димитър Кирилов Георгиев
Ръководител катедра

доц. д-р физ. Звезделин Иванов Пейков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Ирина Славова Рибарова
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Савов Кисляков
Преподавател

проф. д-р инж. Красимир Велков Петров
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Илиев Ризов
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Димитров Павлов
Директор на център

доц. д-р инж.хим. Соня Велкова Димитрова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Василев Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Мария Иванова Маврова-Гиргинова
Преподавател

доц. д-р инж. Ангел Красимиров Захариев
Преподавател

доц. д-р инж. Венци Христов Божков
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Димитрова Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Борис Цочев Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

доц. д-р инж. Ангелина Тодорова Даскалова
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Трифонова Джамбова
Преподавател

доц. д-р инж. Галина Маркова Димова
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Росенов Иванов
Преподавател

доц. д-р Тони Иванов Венелинов
Преподавател

доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Тоньо Минков Чолаков
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Йордан Димитров Герински
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Димитрина Димитрова Киндова-Петрова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Сава Богданов Тачев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Таня Цвяткова Игнева-Данова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Емил Цветанов Цанов
Преподавател