Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Факултетен съвет / Състав

Състав

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров
Декан

проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов
Ръководител катедра

доц. д-р мат. Юлияна Костадинова Бонева
Ръководител катедра

доц. д-р Диана Тодорова Йорданова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Йорданов Тотев
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев Тачев
Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Румен Ангелов Миланов
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова
Преподавател

доц. д-р мат. Владимир Димитров Самодивкин
Преподавател

доц. д-р мат. Диана Тодорова Стоева
Преподавател

доц. д-р икон. Тончо Белчев Тончев
Преподавател

доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Преподавател

доц. д-р инж. Весела Тодорова Филипова
Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Цветан Валентинов Благоев
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Трифонов Стефанов
Хоноруван преподавател

проф. д-р мат. Михаил Mихайлов Константинов
Хоноруван преподавател

проф. д-р Тодор Петров Тодоров
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Георги Костадинов Илов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Добрин Денев Денев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Костадин Христев Топуров
Преподавател (пенсиониран)

доц. инж.геол. Радослав Велков Върбанов
Преподавател (пенсиониран)

инж. Десислава Василева Паунова
Преподавател (бивш)

проф. д-р инж. Борислав Любомиров Киров
Преподавател (бивш)

ас. д-р инж. Любомир Карадех
Преподавател (бивш)

 Във факултетния съвет участват студентите:

Айдан Расимова

Александър Миладинов

Иван Вьлков

Александьр Заимов