Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Факултетен съвет / Състав

Състав

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров
Декан

доц. д-р инж.геол. Ивайло Йорданов Иванов
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов
Ръководител катедра

доц. д-р мат. Юлияна Костадинова Бонева
Ръководител катедра

доц. д-р Диана Тодорова Йорданова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Йорданов Тотев
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев Тачев
Преподавател

доц. д-р инж.геол. Ася Божидарова Божинова-Хаапанен
Преподавател

доц. д-р инж. Мирослав Георгиев Тодоров
Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова
Преподавател

доц. д-р инж. Петър Василев Николов
Преподавател

доц. д-р мат. Иван Петров Димитров
Преподавател

доц. д-р Анета Еленкова Маричова
Преподавател

доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Преподавател

доц. д-р инж. Весела Тодорова Филипова
Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев
Преподавател

доц. д-р мат. Станислава Славчева Стоилова
Преподавател

доц. д-р инж. Валентин Николов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Николай Ангелов Керенчев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Иванка Костадинова Топурова - Тодорова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай
Преподавател

ас. мат. Магдалина Василева Узунова
Преподавател

 Във факултетния съвет участват студентите:

 

Стоян Бъчваров
Иван Чанев
Георги Пачеръзов
Даниел Динев