Начало / Факултети / Геодезически факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова
Декан

доц. д-р инж. Иван Стефанов Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р мат. Екатерина Петрова Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. инж. Станислав Василев Василев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

проф. д-р инж. Ана Христева Стоева
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Тодоров Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов
Преподавател

проф. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова
Преподавател

доц. д-р инж. Борислав Емилов Александров
Преподавател

доц. д-р инж. Пaвeл Г. Пaвлoв
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Димитрова Здравчева
Преподавател

ас. д-р мат. Венцислав Даков Радулов
Преподавател

ас. инж. Гергана Боянова Антова
Преподавател

проф. д-р инж. Васил Георгиев Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Бано Петров Банов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Радка Христова Янева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Анни Кирилова Делиева
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Николай Райков Колевски
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Мая Благоева Илиева
Преподавател (бивш)