Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

ас. инж. Светослав Делийски

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Инженер поддръжка

ас. инж. Светослав Делийски
Кабинет Б433
Приемно време

 

 

08.07.2019 /понеделник/ от 11.00 часа

 

 

Телефон 9635245/440
E-mail snd_fce@uacg.bg