Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

 

В годишен отпуск до 05 Септември 2019

Телефон 9635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент

Друга информация

Поправителна сесия

На 08.09.2019(неделя) Строителна статика I част за редовни и задочни студенти, също СДСА за редовни студенти II поток. Начало 9:00 ч.

На 09.09.2019 (понеделник) Строителна статика II част редовни студенти. Начало 9:00 ч.

 

Редовните студенти от настоящия 3 курс, както и задочните студенти не е необходимо да заявяват изпитни протоколи. Студентите от предишни години, обаче следва да направят това в канцеларията на Строителен факултет.

Студенти със заверка на лекции по СДСА при доцент Таушанов и проф. Бонев се изпитват по СДСА от доц. Таушанов. Такива студенти няма да бъдат изпитвани от друг преподавател дори и при издаден индивидуален протокол!