Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински

Хидротехнически факултет, Катедра Хидромелиорации

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Кабинет А407
Приемно време

За зимния семестър на 2017/18г.  

 понеделник  9:15 до 11:15

 сряда 9:15 до 10:15  

За периода 02 до 05 01.2018 г.

всеки ден от 9:30 ДО 11:30 

 

 

 

 

Телефон 9635245/689
E-mail gerin_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Ихтиман 11.09.1968
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи. Автоматизация и модернизация на хидромелиоративните системи.

Образование

Висше, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, специалност: ХМС

Езици

Руски език - писмено и говоримо Английски език-добро

Научни интереси

В областа на напоителните и отводнителните системи,както и свързаните с тях съоръжения.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

напоителни системи, отводнителни ситеми, регулиране контрол и защита на напорни тръбни мрежи

Учебни материали

Qbasic
Б. Боянов

Хоби

 Пътешествия