Начало / За Университета / Центрове / Център по приложна лингвистика / Управление

Управление

Център по приложна лингвистика

ст.пр. Десислава Петкова
Директор на център

доц. д-р Катя Исса
Преподавател

ст.пр. Мария Памукчиева
Преподавател

ст.пр. Цветана Делибалтова-Толева
Преподавател

ст.пр. Мария Иванова
Преподавател

ст.пр. Анна Манова
Преподавател

ст.пр. Борислав Колев
Преподавател

ст.пр. Калина Байчева
Преподавател

ст.пр. Добромира Хичева
Преподавател

ст.пр. Меглена Джакова
Преподавател

ст.пр. Даниела Петрова
Преподавател

ст.пр. Галина Градинарова
Преподавател

ст.пр. Мис Ахмедова
Преподавател

ст.пр. Димана Керемидчиева
Преподавател

ст.пр. Невена Мартинска
Преподавател

ст.пр. Соти Мицова
Преподавател

Маринела Несторова
Организатор