Начало / За Университета / Центрове / Център по приложна лингвистика / Управление

Управление

Център по приложна лингвистика

доц. д-р Катя Грозева Исса
Директор на център

ст.пр. Мария Владимирова Памукчиева
Преподавател

ст.пр. Цветана Стоянова Делибалтова-Толева
Преподавател

ст.пр. Мария Антонова Иванова
Преподавател

ст.пр. Анна Николова Манова
Преподавател

ст.пр. Борислав Николов Колев
Преподавател

ст.пр. Калина Ивова Байчева
Преподавател

ст.пр. Добромира Господинова Хичева
Преподавател

ст.пр. Десислава Петкова Петкова
Преподавател

ст.пр. Меглена Панайотова Джакова
Преподавател

ст.пр. Даниела Блажева Петрова
Преподавател

ст.пр. Галина Пламенова Градинарова
Преподавател

ст.пр. Мис Касимова Ахмедова
Преподавател

ст.пр. Димана Борисова Керемидчиева
Преподавател

ст.пр. Невена Мартинска
Преподавател

преп. Соти Димитрова Мицова
Преподавател

проф. д-р Боян Александров Алексиев
Преподавател (починал)

Маринела Георгиева Несторова
Организатор