Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление

Управление

Център по физическо възпитание и спорт

ст.пр. Лъчезар Венцеславов Коцев
Директор на център

ст.пр. д-р Мариана Диманова Рохлева
Преподавател

ст.пр. д-р Камелия Атанасова Атанасова
Преподавател

ст.пр. Мирослав Николаев Стоичков
Преподавател

ст.пр. Асен Величков Георгиев
Преподавател

ст.пр. Весела Иванова Стойчева
Преподавател

ст.пр. Маргарита Александрова Стоянова
Преподавател

ст.пр. Юлия Емилова Чубурова
Преподавател

д-р Нестор Георгиев Юруков
Преподавател

проф. д-р Иван Йорданов Иванов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р Коста Денчев Димитров
Преподавател (пенсиониран)

доц. Димитър Желязков Георгиев
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Георги Любенов Бързаков
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Анета Костадинова Иванова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Маргарита Кирилова Бозова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Людмил Михайлов Михайлов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Бистра Николаева Танева
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Илиян Димитров Генев
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Сашо Симеонов Ценов
Преподавател (починал)

инж. Венцислава Тодорова Нейчева
Технически секретар