Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител
0888001424 Р228; P310 stanvasilev@abv.bg
ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова
Технически сътрудник
9635245/ 411Р ilieva_tamara@yahoo.com