Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
ст.пр. Лъчезар Венцеславов Коцев
Директор на център
9635245/ 257 l_kocev@abv.bg
ст.пр. д-р Мариана Диманова Рохлева
Преподавател
9635245/403 253 marianarohleva@abv.bg
ст.пр. д-р Камелия Атанасова Атанасова
Преподавател
9635245/403 253 kamelia_atanassova@yahoo.com
ст.пр. Мирослав Николаев Стоичков
Преподавател
9635245/401 Р257 mstoitchkov@abv.bg
ст.пр. Асен Величков Георгиев
Преподавател
9635245/253 256 ageorgiev_fgs@uacg.bg
ст.пр. Весела Иванова Стойчева
Преподавател
9635245/406 254 vesela.stoicheva@abv.bg
ст.пр. Маргарита Александрова Стоянова
Преподавател
9635245/ mstoyanova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Юлия Емилова Чубурова
Преподавател
9635245/ julia_chuburova@abv.bg
д-р Нестор Георгиев Юруков
Преподавател
nestor.1111@hotmail.com
проф. д-р Иван Йорданов Иванов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 iivanov_fgs@uacg.bg
доц. д-р Коста Денчев Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 Р181 kostadim5@hotmail.com
доц. Димитър Желязков Георгиев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/ jeliazkov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Георги Любенов Бързаков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 254 gbarzakov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/401 Р180 vvarbanov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Анета Костадинова Иванова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/253 aivanova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Маргарита Кирилова Бозова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/403 mbozova_fgs@uacg.bg
ст.пр. Людмил Михайлов Михайлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/406 254 lmihaylov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Бистра Николаева Танева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/403 253 bapostolova_fgs
ст.пр. Илиян Димитров Генев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/254 257 igenov_fgs@uacg.bg
ст.пр. Сашо Симеонов Ценов
Преподавател (починал)
9635245/255 256 stzenov_fgs@uacg.bg
инж. Венцислава Тодорова Нейчева
Технически секретар
9635245/406 254 vency_slavka@abv.bg