Начало / За Университета / Центрове / Хидротехнически факултет / Новини /

Общо събрание на Хидротехническия факултет на 07.03.2012 г.

22.02.2012

Съгласно решение на ФС на ХТФ от 21.02.2012 г. се сивква Общо отчетно-изборно събрание на факултета на 07.03.2012 г.

На Общото отчетно-изборно събрание ще се проведат избори за:
-Декан;
-Членове на Факултетния съвет;
-Излъчване на кандидатура на хабилитиран преподавател за попълване на квотата на ХТФ в Академичния съвет на УАСГ.
Подробностите относно сроковете за издигане на кандидатури, подаване на необходимите документи и др. са в приложения файл.Източник: Изборна комисия на ОС на ХТФ