Home / About the University / Centres / University Computing Centre / News

News

eduroam - безплатен Wi-FI на територията на УАСГ
04.04.2016, .
Включете вашето мобилно устройство към университетската безжична мрежа eduroam, част от световната мрежа за достъп на образователната и ...
Прекъсвания в компютърната мрежа
21.10.2015
Поради подмяна и надстройка на част от мрежовата инфраструктура в Уасг, е възможно да има прекъсвания в компютърната мрежа на 22.10.2015 и ...
Source: УИК