Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри

Катедри

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Водно строителство
Бакалавър (BA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство
Магистър (MA)

Хидростроителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

Катедрата е профилираща за специалност Водоснабдяване и канализация с две специализации: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на водите". 

заявление за разпределение по профили след 3ти курс

таблица ексел

заявление за явяване на изпит кат. ВК

Хидротехника

Катедрата е профилираща за специалност "Хидротехническо строителство" и специализацията "Хидротехническо строителство" на специалността Хидростроителство. Преподавателите в нея водят занятия по общо 15 учебни дисциплини в Хидротехнически факултет и следдипломно обучение. 

Хидравлика и хидрология

Катедрата е общообразователна и общотеоретична за целия Хидротехнически факултет.

 

Хидромелиорации

Катедрата е профилираща за специалност "Хидромелиоративно строителство", като нейните преподаватели водят 15 учебни дисциплини в Хидротехническия факултет и две в други факултети.

Техническа механика

Катедрата е общообразователна и общотехническа, обучава студентите от Строителния, Хидротехническия факултет и факултета по Транспортно строителство по дисциплините “Теоретична механика” (статика, кинематика и динамика) и “Съпротивление на материалите”.

Физика

Катедрата е общообразователна за всички специалности в УАСГ. Нейните преподаватели водят учебните дисциплини “Физика”, “Строителна физика” , "Оценка на влиянието на физичните фактори" и “Приложна електротехника”.