Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Преподаватели

Преподаватели

проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Ръководител катедра
проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател
Виолета Кръстева
Секретар на катедра