Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Преподаватели

Преподаватели

проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Ръководител катедра
ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател
ас. арх. Сава Кисляков
Преподавател
проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател
Виолета Кръстева
Секретар на катедра