Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Промишлени и аграрни сгради / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р арх. Асен Писарски
Ръководител катедра
проф. д-р арх. Йордан Радев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р арх. Анна Аврамова
Преподавател (пенсиониран)
доц. арх. Димитър Андрейчин
Преподавател (пенсиониран)
инж. Звездичка Добрева
Секретар на катедра
ас. арх. Валери Ценов
Технически организатор