Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели

Преподаватели

доц. Владимир Игнатов
Ръководител катедра
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
доц. д-р Камен Цветков
Преподавател
доц. Денко Колев
Преподавател
доц. Генчо Накев
Преподавател
гл.ас. д-р Орлин Иванов
Преподавател
ас. Антон Данаилов
Преподавател
ас. Панчо Куртев
Преподавател
проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)
доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра