Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели

Преподаватели

ас. Орлин Русев Иванов
Преподавател
проф. Иван Димитров Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
проф. Валентин Дечев Старчев
Преподавател (пенсиониран)
доц. Тодор Илиев Груев
Преподавател (пенсиониран)
Красимира Кирилова Шаламанова
Секретар на катедра