Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели

Преподаватели

доц. Владимир Игнатов
Ръководител катедра
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
доц. д-р Камен Цветков
Преподавател
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
доц. Денко Колев
Преподавател
доц. Генчо Накев
Преподавател
гл.ас. д-р Орлин Иванов
Преподавател
гл.ас. д-р Панчо Куртев
Преподавател
ас. Антон Данаилов
Преподавател
ас. арх. Илко Николчев
Преподавател
проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)
доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра