Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Михаил Иванов Цанков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Петър Стайков Стайков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Любчо Викторов Венков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Никола Димитров Драганов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Димитър Василев Даков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Стефан Илиев Цачев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Петър Златков Сотиров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Иван Михайлов Тотев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Константин Проданов Димитров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Иванов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Георги Харалампиев Линков
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. д-р инж. Спас Борисов Чуканов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Стойно Николов Стойнов
Преподавател (починал)
Македонка Илиева Заркова
Секретар на катедра