Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Ръководител катедра
инж. Петя Груева
Докторант
проф. д-р инж. Михаил Цанков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Димитър Даков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Стефан Цачев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Георги Линков
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. д-р инж. Спас Чуканов
Преподавател (пенсиониран)
Станислава Димитрова
Секретар на катедра