Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Тодор Колев Бараков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Димитър Генчев Димов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Росица Ганчева Ганчева
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Спас Цонков Памукчиев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Йонко Михайлов Пенев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Иван Христов Данчев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Атанас Григоров Николов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Людмил Василев Оксанович
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Иван Вангелов Марчоков
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Иван Манолов Якимов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Йордан Иванов Милев
Преподавател (починал)
Мария Тошева Маджова
Секретар на катедра
инж. Сашко Димитров Димитров
Инженер поддръжка
инж. Красимир Иванов Величков
Инженер поддръжка
Георги Тодоров Цонев
Специалист, поддръжка