Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Здравко Бонев Петков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Иво Венков Байчев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Георги Костадинов Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Рангел Рангелов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Боян Петров Дамянов
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Стефан Иванов Кинарев
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Исак Хеския Леви
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Тодор Василев Василев
Преподавател (починал)
Мария Тошева Маджова
Секретар на катедра