Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Богомил Петров
Ръководител катедра
инж. Фани Ончева
Докторант
д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател
д-р инж. Александър Николов
Хоноруван преподавател
проф. д-р инж. Димитър Назърски
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Стоил Милков
Преподавател (пенсиониран)
Йордан Шехтанов
Конструктор
Зоя Владова
Секретар на катедра
инж. Симеон Бояджиев
Инженер поддръжка
инж. Борислав Симонов
Инженер поддръжка
Георги Стоянов
Специалист, поддръжка