Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Калин Петров Радлов
Ръководител катедра
ас. инж. Георги Иванов
Преподавател
ас. инж. Петър Шушулов
Преподавател
гл.ас. инж. Красимир Христов Мангъров
Хоноруван преподавател
доц. д-р инж. Иван Христов Павлов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Чавдар Христов Дончев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Кирил Спасов Габровски
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Асен Иванов Стакев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Любка Заркова Петрова
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Божидар Георгиев Велев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Красимир Мирчев Василев
Преподавател (пенсиониран)
инж. Павел Петров Давидов
Инженер поддръжка