Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Цветана Савова Лалова
Хоноруван преподавател
доц. д-р инж. Йовка Лечева
Хоноруван преподавател
проф. д.н. инж. Цвети Даков Даковски
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Стефан Николов Цонев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Диньо Генчев Динев
Преподавател (пенсиониран)