Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Ръководител катедра
инж. Ивайло Жеков
Докторант
доц. д-р инж. Димитър С. Цанев
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Петър Янев Дракалиев
Преподавател (пенсиониран)
Пенка Иванова Маринова
Секретар на катедра