Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Преподаватели

Преподаватели

проф. д.н. инж. Румен Владимиров Арсов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Петър Колев Калинков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Ганчо Христов Димитров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Драган Вътев Драганов
Преподавател (пенсиониран)
Десислава Савова Иванова
Секретар на катедра
Огнян Георгиев Георгиев
Специалист, поддръжка