Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Виктор Добрев Ташев
Ръководител катедра
проф. д-р инж. Димитър Николов Тошев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Росица Николаева Тодорова
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Игнат Йотов Игнатов
Преподавател (пенсиониран)
Емилия Николова Ангелова
Секретар на катедра
Валентин Христов Маринков
Специалист, поддръжка