Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидромелиорации / Преподаватели

Преподаватели

проф. д.н. инж. Боян Петров Боянов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Момчил Димитров Василев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р Стефана Георгиева Гайдарова
Преподавател (пенсиониран)
Иван Петков Минчев
Конструктор