Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Явор Михов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Веселина Пантофчиева
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р Йордан Клечеров
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. д-р инж. Стефан Ганчев
Преподавател (пенсиониран)
Марина Маркова
Секретар на катедра