Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Явор Добрев Михов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Веселина Василева Пантофчиева
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р Йордан Иванов Клечеров
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. д-р инж. Стефан Георгиев Ганчев
Преподавател (пенсиониран)
Марина Илиева Маркова
Секретар на катедра