Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Владимир Костов
Ръководител катедра
проф. д-р инж. Трифон Германов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Георги Илов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Добрин Денев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Желю Желев
Преподавател (пенсиониран)
доц. инж.геол. Радослав Върбанов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Борислав Киров
Преподавател (бивш)
Снежана Котовска
Секретар на катедра
инж. Николай Попов
Инженер поддръжка