Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Ръководител катедра
ас. инж. Нина Постолова
Хоноруван преподавател
проф. д-р инж. Йордан Тотев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Златка Денчева
Преподавател (пенсиониран)
Македонка Заркова
Секретар на катедра
инж. Сергей Козловский
Инженер поддръжка