Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Петър Трифонов Стефанов
Хоноруван преподавател
проф. д.н. инж. Теодор Георгиев Етимов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Иван Стефанов Трифонов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Енчо Минков Дулевски
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Илия Иванов Иванчев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Костадин Христев Топуров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Донка Иванова Гутева
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Митко Иванов Дечев
Преподавател (пенсиониран)
ас. д-р инж. Любомир Карадех
Преподавател (бивш)
инж. Христо Пламенов Грозданов
Секретар на катедра
инж. Грета Георгиева
Инженер поддръжка