Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Ръководител катедра
проф. д-р мат. Михаил Константинов
Хоноруван преподавател
проф. д.н. мат. Тодор Гичев
Преподавател (пенсиониран)
мат. Албена Владимирова
Секретар на катедра