Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р Диана Тодорова Йорданова
Ръководител катедра
ас. Мила Белобрадова
Преподавател
проф. д-р Тодор Петров Тодоров
Хоноруван преподавател
Лилия Иванова Иларионова
Секретар на катедра