Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Костадин Костадинов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)
Красимира Васева
Секретар на катедра