Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Преподаватели

Преподаватели

ас. инж. Ани Стефанова
Преподавател
проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова
Преподавател (пенсиониран)