Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Ръководител катедра
ас. д-р Таня Никова
Преподавател
ас. инж. Георги Митрев
Преподавател
ас. инж. Ани Стефанова
Преподавател
проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Руска Динкова
Преподавател (пенсиониран)
ас. инж. Евгени Кръстанов
Инженер поддръжка