Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Преподаватели /

проф. д-р инж. Михаил Цанков

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Михаил Цанков
Кабинет Б735
Телефон 9635245/555
Факс 9175-401
E-mail mtzankov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1978